DURGA DEVI

1
Kunkumabhishekam 350
2
Neyyabhishekam 200
3
Panchamritha abishekam 100
4
Bhagavathy Seva 80
5
Valsan vazhipad(Oru Nazhi) 60
6
Aravana(Oru Nazhi) 60
7
Payasam(Oru Nazhi) 50
8
Vidyarambham 25
9
Padukka 25
10
Swayamvara Sree Sooktham 20
11
Palabhishekam 20
12
Thrishtup Pushpanjali 15
13
Vanadurga Pushpanjali 15
14
Dwadasakshari Pushpanjali 15
15
Swayamvara Pushpanjali 15
16
Saraswatha Pushpanjali 15
17
Bhagyasookyha Pushpanjali 15
18
Sreesookyha Pushpanjali 15
19
Pusthaka Pooja 10
20
Swarnapooja 10
21
Elaneerabhisheka 10
22
Panineerabhishekam 10
23
Pushparchana 7
24
Thakkolpooja 5
25
Thattam Nivedyam 5
26
Vahana pooja